Op deze pagina vind je nuttige informatie over decretale en andere regels over gemeentelijke ouderen- of seniorenadviesraden.

Geen verplichting in ‘ouderen-decreet’

Vlaanderen heeft op geen enkel moment een gemeentelijke senioren- of ouderenadviesraad verplicht in een of ander decreet over lokaal ouderenbeleid. Toch tellen bijna alle gemeenten zo’n adviesraad.

Decreet Lokaal Beleid

Indien een gemeentebestuur ‘uit eigen beweging’ een ouderenadviesraad installeert, moet dat bestuur daarbij wel de basisprincipes uit het Decreet Lokaal Bestuur respecteren, die gelden voor alle raden:

  • alleen de gemeenteraad kan overgaan tot de organisatie van adviesraden 
  • de gemeenteraad bepaalt bij reglement de concrete vorm en werking
  • ten hoogste twee derde van de leden van de raden is van hetzelfde geslacht
  • leden van gemeenteraad en college kunnen geen stemgerechtigd lid zijn

— meer info over adviesraden in het Decreet Lokaal Bestuur 

Extra info

De regelgeving laat dus veel ruimte voor een creatieve aanpak van de lokale ouderenraden. De Wakkere Burger zou adviseren: Zet de organisatie van goede participatie voorop en hou niet vast aan traditionele, oude vormen. Maak werk van soepele structuren en een meer dynamische aanpak die mikken op inhoudelijk sterk advies en een bredere, diverse betrokkenheid.

Je vindt extra info op ouderenraden.be van de Vlaamse Ouderenraad.

Laatste update: 20/12/2018