Op deze pagina vind je nuttige informatie over decretale en andere regels over de gemeentelijke adviesraden voor onroerend erfgoed in erkende “onroerenderfgoedgemeenten”

Onroerenderfgoedbesluit

Een gemeente kan erkend worden als “onroerenderfgoedgemeente“. Die bouwt dan een eigen beleid uit voor het aanwezige onroerend erfgoed op haar grondgebied, complementair aan het Vlaamse beleid. Tegelijk neemt een erkende onroerenderfgoedgemeente bepaalde bevoegdheden en taken over van het agentschap.

Het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 stelt voor deze erkenning als één van de voorwaarden dat de gemeenteraad een erkende adviesraad opricht, waarin de aanwezige onroerenderfgoedactoren vertegenwoordigd zijn en betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke onroerenderfgoedbeleid.

Deze regelgeving voorziet geen verdere vormvereisten.

Decreet Lokaal Bestuur

Net als alle andere gemeentelijke adviesraden moet men ook hier de basisprincipes uit het Decreet Lokaal Bestuur respecteren, die gelden voor alle raden (sinds 2019):

  • alleen de gemeenteraad kan overgaan tot de organisatie van adviesraden 
  • de gemeenteraad bepaalt bij reglement de concrete vorm en werking
  • ten hoogste twee derde van de leden van de raden is van hetzelfde geslacht
  • leden van gemeenteraad en college kunnen geen stemgerechtigd lid zijn

— meer informatie over de algemene regels voor adviesraden

laatste update: 06/12/2022