GROS, Mondiale Raad…

De aanwezigheid van een gemeentelijk adviesorgaan voor mondiaal beleid is niet verplicht via een Vlaams decreet.

Decreet Lokaal Bestuur

Indien een gemeentebestuur ‘uit eigen beweging’ een GROS installeert, moet dat bestuur daarbij wel de basisprincipes uit het Decreet Lokaal Bestuur respecteren, die gelden voor alle raden:

  • alleen de gemeenteraad kan overgaan tot de organisatie van adviesraden 
  • de gemeenteraad bepaalt bij reglement de concrete vorm en werking
  • ten hoogste twee derde van de leden van de raden is van hetzelfde geslacht
  • leden van gemeenteraad en college kunnen geen stemgerechtigd lid zijn.

— meer info over adviesraden in het Decreet Lokaal Bestuur 

laatste update: 06/02/2023