Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening

Het juridische kader voor de Gecoro is gedetailleerder en uitgebreider dan de regelgeving voor andere adviesraden.

We verwijzen voor alle nuttige informatie over regels (en meer) door naar de gespecialiseerde website gecoro.info – een website van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning.

website www.gecoro.info