Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening

Het juridische kader voor de Gecoro is gedetailleerder en uitgebreider dan de regelgeving voor andere adviesraden.

Update 20-03-2023 – Onderstaande info is niet meer up-to-date. We voegen de juiste info binnenkort toe.

We verwijzen voor alle nuttige informatie over regels (en meer) door naar de gespecialiseerde website gecoro.info – een website van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning.

website www.gecoro.info