Steden en gemeenten zijn verplicht om een Lokaal Overleg Kinderopvang te organiseren. Dat LOK verzamelt de lokale actoren betrokken bij de opvang van kinderen: bv. ouders, opvang, scholen, jeugdwerk, lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven, …).

Het LOK geeft advies – op vraag of op eigen initiatief – aan het lokaal bestuur over relevante beleidskwesties en over de organisatie van kinderopvang in de stad of gemeente.

Meer nuttige info

— meer info op de site van de Vlaamse Overheid – Dpt. Opgroeien 

laatste update: 09/11/2022