Op deze website vind je de basisinformatie over het juridische kader voor de verschillende adviesraden in de 300 gemeenten van het Vlaamse Gewest.

De regelgeving, geldig voor alle adviesraden, hebben we verzameld op één webpagina. Je vindt er alle info over de regels i.v.m. participatie uit het Decreet Lokaal Bestuur en de regels i.v.m. inzagerecht in overheidsdocumenten:

De specifieke regelgeving voor de verschillende sectorale adviesraden hebben we verzameld op aparte webpagina’s: