Met de publicatie van de ‘Advies-GPS’ wil De Wakkere Burger vzw lokale adviesraden inspireren om werk te maken van een dynamische werking.

Dit boekje wijst de weg richting een ‘sterke adviesraad’ via praktische tips, testjes en evaluatie-oefeningen: Hoe formuleren we een sterk advies? Hoe zorgen we voor een breder bereik? Samengevat: Hoe vergroten we onze impact?  Naast een ‘routeplanner’ wil deze uitgave ook een ‘blik-opener’ zijn: Welke taak vergeet onze raad soms? Welke groepen horen wij nooit?

Deze publicatie kijkt ook naar de toekomst: Hoe kunnen adviesraden ook in de toekomst relevant blijven? Hoe worden zij ook een flexibel forum voor bredere participatie?

Een geactualiseerde versie wordt verwacht in 2020.

 

Aanvullend: een online vormingspakket

Het Vlaams Instituut voor Sportbeleid en Recreatiebeleid (ISB vzw) maakte i.s.m. De Wakkere Burger een online informatietool voor sport- en andere adviesraden: ‘Ik kies voor advies’. Dit vormingspakket is een mix van teksten, animatiefilmpjes, interviews over goede praktijken… 

— meer informatie over het online vormingspakket voor adviesraden