Adviesraden zijn steeds een belangrijk werkveld geweest voor De Wakkere Burger vzw.  Op deze vernieuwde site willen we onze kennis en tips ter beschikking stellen van het lokale participatie- en advieslandschap.

De teksten op deze site zijn volledig afgewerkt. Ook is alle juridische informatie ondertussen volledig en up-to-date. De site blijft natuurlijk een permanent werk-in-uitvoering: we zullen de inhoud blijvend actualiseren en aanvullen met interessante nieuwe tips en praktijken. Suggesties zijn welkom. 

Op de enigszins verouderde site www.adviesraden.be vind je nog bijkomende informatie, filmpjes, tips… die later ook hier een plaats krijgen.