afbeelding van dewakkereburger

Deze site bevat niet allen info voor lokale adviesraden. Het is ook een netwerk tussen lokale adviesraden. Dit betekent dat iedere adviesraad een pagina kan aanmaken én dat iedere burger in Vlaanderen, mits toestemming van de paginabeheerder, deze pagina's kan volgen.

Met dit netwerk willen we de samenwerking tussen adviesraden stimuleren, zowel binnen- als buitengemeentelijk. Omdat adviesraden niet alles opnieuw moeten uitvinden is samenwerking, zeker in de voorbereidende fase, belangrijk. Daarna is het uiteraard aangewezen dat iedere adviesraad eigen conclusies trekt.  

Op de Faq-pagina lees je meer uitleg over het aanmaken van een pagina. We maakten ook (eigen productie) een filmpje over de werking van deze netwerk- en forumfunctie.

 

 

Reactie toevoegen