meerjarenplanning: online ideeën verzamelen

In de vorige blogpost gaven we uitleg over onze visie op de rol van adviesraden tijdens de meerjarenplanning. Die visie visualiseerden we in een schema. Op basis van dit schema kregen we heel wat vragen over het organiseren van zeer brede participatie.

Lees meer »

memoranda: tips voor bevragingen

Het schrijven van een memorandum begint met het oplijsten van aandachtspunten. Één van de mogelijkheden om aandachtspunten te verzamelen is het afnemen van een enquête. Bond Beter Leefmilieu, de federatie van Vlaamse milieu- en natuurverenigingen geeft in een overzicht tips bij het opstellen, afnemen, verwerken en rapporteren van een enquête.

Lees meer »

memoranda: als videoboodschap

Labels: Werkmodellen

Een memorandum hoeft niet altijd een geschreven document te zijn. Inwoners van Antwerpen filmen tot eind september hun ideeën en suggesties over hun wijk. Op de overzichtsblog kan je vervolgens de verschillende videoboodschappen liken, sharen en voorzien van commentaar.

Lees meer »

memoranda: publicatie 'krachtige voorzetten om te scoren'

Het Vlaams Instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid (ISB) maakte een handleiding voor zowel sportdiensten en sportraden om een memorandum te schrijven. In een overzichtelijke brochure krijg je een blauwdruk, een stappenplan, toolkits voor gegegevensverzameling,..

Lees meer »
Subscribe to RSS - Werkmodellen