nieuwe publicatie: advies-gps

De Wakkere Burger publiceerde in april 2016 een nieuw info-boekje voor gemeentelijke adviesraden: ‘Advies-GPS'. Deze publicatie wijst de snelste route richting een betere werking en sterkere inspraak. Deze publicatie belicht verschillende onderwerpen: adviesverlening, samenstelling, statuten, juridische regels…  

Lees meer »
Subscribe to RSS - Evaluatiemethode